Osuuskauppa Keskimaa ja ISS Direct tekevät puhtaasti parempaa yhteistyötä

By
2 Minutes Read

Kyky aitoon kumppanuuteen sekä sovittujen siivouspalveluiden tasainen laatu olivat Osuuskauppa Keskimaan keskeiset kriteerit, kun se valitsi ISS Directin hoitamaan siivous- ja puhdistuspalvelut valtaosassa kohteistaan.

Keskimaa on Keski-Suomen oma osuuskauppa, joka harjoittaa monipuolisesti market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa. Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja, ja sen liikevaihto oli vuonna 2021 lähes 700 miljoonaa.

Keskimaan toiminta-alue jakautuu hotelleja lukuun ottamatta kuuteen alueeseen. ISS Direct hoitaa siivouksen neljällä alueella, ja eri kohteita on yli 40: ABC-liikennemyymälöitä, Sale-myymälöitä, S-marketeja, Prismoja, Kodin Terra ja ravintoloita.

Avainsana on kumppanuus

Osuuskauppa Keskimaan liikepaikkapäällikkö Tapio Virtanen kertoo, että yhteistyöhön ISS Directin kanssa oli kolme syytä.

– Kilpailutuksessa haimme nimenomaan kumppanuussuhdetta, sillä haluamme tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä, joka mahdollistaa innovaatiot ja myös palkitsemisen hyvästä tekemisestä. ISS Direct oli samoilla linjoilla ja korosti kumppanuuteen perustuvaa toimintamallia jo tarjousvaiheessa.

– Ymmärsimme mielestämme hyvin Keskimaan tarpeet ja toiveet siivouspalveluiden suhteen jo siinä vaiheessa, kun lähdimme suunnittelemaan palvelua ja yhteistä toimintamallia. Kaiken lähtökohtana on ollut avoin ja välitön keskusteluyhteys, jotta
palvelu saadaan rullaamaan ja kehittymään oikeaan suuntaan, ISS Directin myyntipäällikkö Aki Hyyppä säestää.

keskimaa_heroOsuuskauppa Keskimaan liikepaikkapäällikkö Tapio Virtanen sekä ISS Directin Aki Hyyppä ja Tanja Terimaa arvostavat avoimuuteen, luottamukseen ja tiiviiseen vuoropuheluun perustuvaa  kumppanuutta.


Koska siivottavien kohteiden siisteys ja puhtaus ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä yleisen hygienian että Keskimaan asiakastyytyväisyyden kannalta, siivouksen laatuun kiinnitettiin paljon huomiota kilpailutusvaiheessa. Samaten eurot painoivat puntarissa, vaikka eivät ratkaiseva kriteeri olleetkaan.

– ISS Direct valikoitui hinnan ja laaduntuoton perusteella. Uskoimme ISS Directin pystyvän tuottamaan oikean laatutason ja lisäksi heiltä löytyi henkilöstöä hoitamaan myös koko laajan toiminta-alueemme reunamilla sijaitsevat kohteet, Tapio Virtanen valottaa.

Kolmas ISS Directin valintaan vaikuttanut seikka oli kehittämishakuisuus.

– Tärkeintä on tietenkin toiminnan jatkuva kehittäminen, mutta ISS Direct pystyi myös kilpailutusvaiheessa väläyttämään joitain kiintoisia siivousalan tulevaisuudennäkymiä, joita voisi lähteä kehittämään ja pilotoimaan.


Tärkein tavoite on siivouksen tasalaatuisuus

Tapio Virtanen on tyytyväinen yhteistyöhön ja sen tuottamaan laatuun. Hän korostaa, että Keskimaan näkökulmasta tärkeintä on siivouksen tasalaatuisuus, johon on pyritty myös kumppanuutta korostavalla sopimusmallilla.

– Yhteistyö on sujunut mukavasti. Toki kun meilläkin on niin paljon kohteita, on luonnollista, että myös satunnaisia ongelmia esiintyy jossain. Niitä on onneksi vain vähän, ja ne pyritään hoitamaan nopeasti ja asianmukaisesti. Sopimuksemme ISS Directin kanssa mahdollistaa jatkuvuuden, mikä antaa heille sekä mahdollisuuden että motivaation korjata asiat oikealle tolalle.

– Meillehän on tärkeintä, että laatu saadaan tasaisesti pidettyä kaikilla osa-alueilla sopimuksenmukaisella tasolla. Emme halua sitä, että jossain tehdään ylilaatua ja jossain alilaatua. Vaihtelu halutaan leikata pois, ja se on pääsääntöisesti onnistunut ISS:n kanssa, Tapio Virtanen jatkaa.

Tapio Virtasen mukaan säännöllinen yhteydenpito ja tasavertainen vuoropuhelu ovat onnistumisen avaimia tasalaatuisuuden saavuttamiseksi.

– Kumppanuuden on perustuttava avoimuuteen. Kuukausipalavereissamme käsittelemme onnistumiset, mutta myös epäonnistumiset. Epäonnistumisten kohdalla mietitään yhdessä, mistä ne oikeasti johtuvat ja mitä pitää tehdä, jotta ne eivät toistu. Tasalaatuisuus kaikkialla on mahdollista saavuttaa, mutta se vaatii duunia molemmilta osapuolilta.

– Yhteistyö on ollut helppoa ja todella mutkatonta sekä Tapion että muun Keskimaan väen kanssa. Kaikesta on aina pystynyt puhumaan ja asian kuin asian on voinut ottaa pöydälle niin kuukausipalavereissa kuin kohteissakin, ISS Directin palvelupäällikkö Tanja Terimaa täydentää.


keskimaa_refe_kuva_1ISS Direct hoitaa siivouksen Palokan Prismassa ja yli 40 muussa kohteessa Osuuskauppa Keskimaan neljällä toiminta-alueella.

 

– Toimivasta kumppanuudesta kiitos tosiaan kuuluu Keskimaan väelle, mutta myös koko ISS Directin tiimille, erityisesti aktiiviselle työnjohdollemme ja osaaville siivoojille, jotka viime kädessä varmistavat hyvän lopputuloksen, Aki Hyyppä lisää.


Tulevaisuuden siivousteknologiat kiinnostavat

Keskimaa pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa, ja se pätee myös liikepaikkoihin ja niiden siivoukseen. Tapio Virtanen odottaakin siivouskumppanilta, että se on etukenossa kehittämässä siivousalan innovaatioita ja uusia teknologioita, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja helpottaa ihmisten työtä.

– Kyllä esimerkiksi robotiikka kiinnostaa. Se on varmasti asia, joka tulee yhä vahvemmin myös siivoukseen – hoitavathan robotit jo imuroinnin tai ruohonleikkuun monissa kodeissa. Samaten seuraan, miten sensoreiden, IoT:n ja muun tekniikan avulla siivousta voi kehittää enemmän tarvepohjaiseksi. Eli siivotaan silloin kun sille on tarve esimerkiksi asiakasmäärien perusteella, jolloin siivouspyyntö lähtee automaattisesti. Uskon, että tällainen malli tulee meillekin, ainakin aputiloihin, Tapio Virtanen pohdiskelee.

Keskimaassa kiinnitetään huomiota myös ympäristöasioihin ja pyritään muun muassa lisäämään puhdasvesisiivousta, jossa kemikaalit ovat pannassa ja joka rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Tapio Virtanen nostaa esiin myös kehittämisen inhimillisen ja sosiaalisen puolen, joka on lähellä Keskimaan sydäntä.

– Paljon tulee mietittyä myös sitä, miten siivousta ja siihen liittyviä tekniikoita voitaisiin kehittää, jotta ihmiset voivat mahdollisimman hyvin. Työntekijöiden hyvinvointi on kuitenkin sekä meidän että ISS Directin yhteinen intressi.

Picture of ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi on energinen ja positiivinen, hyvällä sykkeellä palveleva siivousalan toimija. Yrityksemme henkilöstö on intohimoisesti työhönsä suhtautuvaa, motivoitunutta ja sitoutunutta tarjoamaan Sinulle parasta palvelua.

Author