Palveluratkaisumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan

By
3 Minutes Read

Laadukkaan ja kestävän siivouspalvelun ehdoton edellytys on, että asiakaskohteen siivous suunnitellaan ammattitaitoisesti ja että palveluratkaisu mitoitetaan oikein asiakkaan tarpeiden mukaan. Oikea mitoitus tarkoittaa myös joustavuutta, sillä jos tarpeet muuttuvat, myös palveluratkaisua muokataan uuden tilanteen mukaiseksi.

Oikein mitoitettu siivouspalvelu on hyväksi niin asiakkaalle, työntekijöille kuin ympäristölle, joten kannattaa pitää visusti huolta, ettei mitoitusta ole tehty ylä- eikä alakanttiin.

Räätälöity palveluratkaisu pitää kulut kurissa ja parantaa laatua

Kun palveluratkaisu räätälöidään ja mitoitetaan tismalleen tarpeiden mukaan, siitä koituu lukuisia hyötyjä asiakkaalle.

– Ilmeisin etu liittyy luonnollisesti euroihin. Kun toimenpiteet ja niiden tiheys on optimoitu, asiakas ei maksa turhasta, ISS Directin myyntijohtaja Aki Hyyppä toteaa.

Vaikka kustannukset pyritään pitämään kurissa, laadusta ei Akin mukaan koskaan tingitä. Päinvastoin: oikea mitoitus takaa siivouksen korkean laadun.

– Me panostamme siivouksen suunnitteluun ja oikeaan mitoitukseen, sillä se on ainoa tapa varmistaa, että siivooja pystyy tekemään työnsä hyvin ja sovitun mukaisesti sekä ennen kaikkea tasalaatuisesti, mikä on erittäin tärkeää asiakastyytyväisyyden kannalta.

Viihtyisät ja terveelliset tilat kohentavat mielikuvaa

Vaikkei ehkä tulisi ajatelleeksi, laadukas siivous vaikuttaa myös yrityksen mielikuvaan.

– Siivous pitää toimitilat kunnossa ja rakentaa siinä samalla työnantajamielikuvaa. Siivous tuottaa viihtyisät ja terveelliset olosuhteet asiakkaidemme henkilökunnalle. Tavoite on, että heillä on hyvä olla ja että he viihtyvät työpaikallaan. Jos näin ei olisi, kyllähän se vaikuttaisi negatiivisesti fiiliksiin, ISS Directin palvelupäällikkö Tanja Terimaa tuumailee.

– Lisäksi pitää muistaa asiakkaidemme omat asiakkaat. Toimi- tai myymälätilat luovat väistämättä mielikuvaa yrityksestä eli rakentavat brändiä. Siistit tilat kertovat hyvää yrityksestä ja sen tavasta toimia, Tanja jatkaa.

Hyväksi siivoojille

Palveluratkaisun oikea mitoitus on monestakin näkökulmasta tärkeää myös ISS Directille – tärkeimpinä niistä terveys ja työturvallisuus.

– Työturvallisuus on aina läsnä kaikessa toiminnassamme ja kuten niin monessa muussakin asiassa, oikea mitoitus on siinäkin yksi avainasioista. Jos mitoitus ei ole realistinen, siivooja joutuu tekemään työnsä liialla kiireellä, mikä lyhyellä tähtäimellä kasvattaa työturvallisuusriskien todennäköisyyttä ja vähän pidemmällä tähtäimellä heikentää työssä jaksamista ja alkaa väistämättä näkyä siivouksen laadussa, Aki pohdiskelee.

Kun palveluratkaisu on mitoitettu oikein, siivoojalla on edellytys onnistua työssään. Se parantaa hänen motivaatiotaan, mikä puolestaan on omiaan edistämään työssä jaksamista ja työurien pidentämistä.

Myös oikein valitut työvälineet sekä siivouskoneet ovat merkittävä osa vastuullista mitoitusta. Asiakaskohteeseen sopivat koneet helpottavat siivoojan työtä sekä tekevät siitä mielekkäämpää, turvallisempaa ja tehokkaampaa. Samaten tarkoituksenmukaiset, ammattikäyttöön tarkoitetut nykyaikaiset siivousvälineet auttavat siivoojaa tekemään työtä tehokkaasti ja ergonomisesti.

Eduksi ympäristölle

Siivouspalvelun oikealla mitoituksella on suotuisa vaikutus myös ympäristön hyvinvointiin. Kun ymmärretään kohteen käyttötarkoitus, käyttöajat sekä pintamateriaalit ja mitoitetaan palveluratkaisu niiden mukaan, voidaan optimoida energian- ja puhdistusaineiden käyttö sekä pidentää pintamateriaalien ja koko rakennuksen elinkaarta.

Oikea mitoitus perustuu kuunteluun ja ammattimaiseen suunnitteluun

Palveluratkaisun oikea mitoitus on monen seikan summa, mutta kaikki lähtee aina siitä, että asiakasta kuunnellaan isoin korvin. Perustietojen kuten neliömäärien ja pohjakuvien lisäksi asiakkaan kanssa kannattaa yhdessä käydä läpi kaikki siivoukseen liittyvät pienimmärkin toiveet.

– Jotta palveluratkaisu todella vastaa asiakkaan tarpeita, on niitä tarpeita kuunneltava tarkasti. Samoin on tärkeätä käydä avointa keskustelua siivouksen haasteista tai kipukohdista, jotta toiveet ja tarpeet kohtaavat arkipäivän todellisuuden kanssa, Tanja kertoo.

– Suunnittelussa pitää ottaa huomioon lukuisia seikkoja, kuten asiakkaan toimiala, varsinaiset tilat sekä niiden käyttötarkoitus ja käyttöaste, materiaalit, mahdolliset rajoitukset tai erityishuomiota vaativat asiat ja niin edelleen. Ennen varsinaisen palveluratkaisun hahmottelua tehdään aina kartoitus siivottavasta kohteesta. Paras lopputulos saadaan, kun asiantuntijamme käy paikan päällä katsastamassa tilanteen perin pohjin. Tietyissä tapauksissa kartoitus voidaan hoitaa myös puhelimitse tai etäyhteyksin, mutta se tehdään joka tapauksessa aina, Aki täydentää.

palveluratkaisu_kuvituskuva_akihyyppa

Mitoituksen onnistumisen avainhenkilö on ammattitaitoinen suunnittelija, joka osaa sovittaa yhteen asiakkaan tarpeet, kohteen vaatimukset sekä laadukkaaseen lopputulokseen tarvittavat ihmiset, koneet, laitteet ja välineet.  Kuvassa ISS Directin myyntijohtaja Aki Hyyppä (vas.) ja suunnittelija Jani Kulovuori.

– Pitää muistaa, että hyvän palveluratkaisun suunnittelu ei ole vain tekninen suoritus, vaan siinä tarvitaan vähän myös psykologista pelisilmää, sillä siivouksesta vastaa aina ihminen. Itse mietin aina ensimmäiseksi, kuka omasta porukastani olisi paras tekijä tiettyyn kohteeseen. Henkilöstöllä on erilaista osaamista sekä erilaisia vahvuuksia ja mieltymyksiä. Kun tuntee omat ihmiset, osaa valita oikeat tekijät oikeaan paikkaan, Tanja lisää.

Jos tilanteet muuttuvat, palveluratkaisu suunnitellaan uusiksi

Mikään ei ole pysyvää paitsi muutos, joten on luonnollista, että yritysten tarpeet ja tilanteet muuttuvat. Jos ja kun näin tapahtuu, myös siivouspalvelun mitoitus on suunniteltava uusiksi – oli sitten kyse palvelun kasvattamisesta tai pienentämisestä.

– Jos me ISS Directin päässä huomaamme, että palvelun mitoitusta olisi syytä tarkastella, otamme asian esille asiakkaan kanssa. Mielestäni se on vastuullista ja ainoa tapa rakentaa kestävää kumppanuutta. Jos olemme esimerkiksi huomanneet, että tilojen lisääntyneen käytön vuoksi käytävät ja wc-tilat ovat aina todella epäsiistit siivouksen alkaessa, esitämme asiakkaalle, että hän voisi tihentää siivousrytmiä, jotta saataisiin parannettua siivouksen tasoa ja yleisten tilojen viihtyvyyttä, Aki kuvailee.

Joskus tulee vastaan myös tilanteita, jolloin on vastuullista suositella kevyempää palveluratkaisua.

– Minulla oli juuri pöydällä tapaus, jossa ehdotimme asiakkaalle palveluratkaisun pienentämistä. Yhdessä pienehkössä pankkikohteessa oli siivottu kahdesti viikossa, vaikka pankki oli auki vain yhtenä päivänä viikossa eivätkä heidän työntekijänsä käyneet konttorilla muina päivinä kuin satunnaisesti. Avasin asiakkaan kanssa keskustelun, onko tarkoituksenmukaista siivota kaksi kertaa viikossa, kun paikat pysyisivät kunnossa yhdelläkin kerralla. Asiakas oli kyllä hyvin ilahtunut, Tanja hymyilee. 

Hyvän kumppanuussuhteen tunnusmerkki on, että se elää aikojen saatossa ja mukautuu tarvittaessa uusiin tilanteisiin. 

– Jos asiakkaalla tulee tarve tarkistaa palvelua suuntaan tai toiseen, kannattaa tarttua tuumasta toimeen. Ei muuta kuin yhteydenotto meihin, niin homma lähtee rullaamaan. Käydään läpi muuttuneet tarpeet ja suunnitellaan yhdessä palveluratkaisu, joka sopii uuteen tilanteeseen. Se on molempien etu, Aki summaa.

Picture of ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi on energinen ja positiivinen, hyvällä sykkeellä palveleva siivousalan toimija. Yrityksemme henkilöstö on intohimoisesti työhönsä suhtautuvaa, motivoitunutta ja sitoutunutta tarjoamaan Sinulle parasta palvelua.

Author