Rainmaker edellyttää siivouskumppaniltaan joustavuutta ja ketteryyttä

By
3 Minutes Read

Myynnin, asiakaspalvellun ja henkilöstöratkaisuiden palveluyritys Rainmakerilla on Suomessa yhdeksän toimipistettä, joiden puhtaudesta ISS Direct vastaa. Rainmakerin toiminnan luonteesta johtuen yrityksen toimitilojen tarve vaihtelee ja saattaa muuttua nopeastikin, joten myös siivouspalveluiden on joustettava uusien tarpeiden mukaiseksi.

Rainmaker on Suomen suurin myynnin ja asiakastyön palveluyritys, jolla on tällä hetkellä noin 1 500 työntekijää eri puolilla Suomea sijaitsevissa toimipisteissä. Rainmakerilla on toimisto myös Torreviejassa, joten osa työntekijöistä työskentelee Espanjan auringon alla.

– Teemme hyvin laajasti asioita myynnin ja asiakastyön saralla. Useat tunnetut suomalaisbrändit ovat ulkoistaneet asiakaspalvelunsa meille. Sen lisäksi tuotamme myyntipalveluita eri kanaviin, esimerkiksi puhelin- ja ständimyyntiä. Tarjoamme myös henkilöstöratkaisuja, kuten henkilöstövuokrausta, henkilöstön ulkoistusta ja suorahakuja, Rainmakerin toimipaikka-alueen päällikkö Jesse Vaittinen kuvailee.

Töissä pitää olla viihtyisää ja turvallista

Rainmakerilla on Suomessa yhdeksän toimipistettä, joissa rainmakerilaiset pääsääntöisesti työskentelevät. 

– ISS Direct huolehtii ylläpitosiivouksesta kaikissa toimipisteissämme. Lisäksi tilaamme heiltä tarpeen mukaan erikseen sovittavia toimenpiteitä, kuten ikkunoiden pesua, lattioiden tehopuhdistusta tai wc-tilojen perusteellisempaa siivousta, ihan sen mukaan millaiset tarpeet kussakin toimipisteessä milloinkin on, Jesse Vaittinen kertoo. 

Siivous ei Jesse Vaittisen mukaan ole Rainmakerin liiketoiminnan ytimessä, mutta sen merkitys ei suinkaan ole vähäpätöinen.

ISS_rainmaker_1
ISS Direct huolehtii, että myynnin ja asiakastyön palveluyritys Rainmakerin yhdeksän toimipistettä Suomessa ovat viihtyisät ja turvalliset.

– Me haluamme, että toimitilamme ovat viihtyisät, jotta ihmisten on kiva tulla töihin. Toimipaikkojen yleisilmeen on oltava hyvä, ja siinä siivouksella on iso rooli. Viihtyvyyden lisäksi painotamme turvallisuutta. Pintojen puhtaanapito on tärkeää, jotta ihmiset pysyvät terveinä eivätkä altistu taudeille.

Ketterää skaalautuvuutta

Rainmakerin toiminta on osin projektiluontoista, joten yrityksen toimitilojen tarve vaihtelee ja saattaa muuttua nopeastikin.

– Meidän tarpeemme toimitilojen ja siten myös siivouspalveluiden suhteen vaihtelevat eri paikkakunnilla, joten arvostan siivouskumppanissa kykyä skaalautua. Meille on tärkeää pystyä optimoimaan siivouspalvelun laajuus todella hyvin kulloisenkin tarpeen mukaan, Jesse Vaittinen pohdiskelee.

Rainmakerissa ollaan oltu tyytyväisiä ISS Directin kykyyn muokata palveluratkaisuaan tilanteiden muuttuessa.

– Kivasti on ketteryys paistanut läpi heidän toiminnassaan. Heillä on hyvä palvelualttius, ja se näkyy kautta linjan. Selvästi halutaan tarjota mahdollisimman hyvää palvelua asiakkaille, Jesse Vaittinen kiittelee.

– Vaikka ISS Direct palvelee meitä valtakunnallisesti, palvelu ei ole missään nimessä kankeaa, vaan hommat voidaan järjestää joustavasti paikallisesti. Jos vaikka jollain paikkakunnalla toimintaa on pitänyt vähän kutistaa ja samaan aikaan toisaalla laajentaa, se ei ole tuottanut mitään ongelmia. Kunhan olemme olleet suht ajoissa liikkeellä, niin kaikki on kyllä hoitunut, Jesse Vaittinen lisää.

Oikein mitoitettu palveluratkaisu on ISS Directin toiminnan kulmakivi. Kun asiakasyrityksen tarpeet muuttuvat, palveluratkaisua viilataan uuden tilanteen mukaiseksi.

– Me olemme erittäin tietoisia, että mikään ei ole pysyvää paitsi muutos ja että yritysten tarpeet ja tilanteet muuttuvat. Jos ja kun näin tapahtuu, myös siivouspalvelun mitoitus on suunniteltava uusiksi. Käymme läpi muuttuneet tarpeet ja suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa palveluratkaisun, joka sopii uuteen tilanteeseen. Se on sekä meidän että asiakkaan etu, ISS Directin myyntijohtaja Aki Hyyppä toteaa.

Muutokset vaativat aikaa

Vaikka uusien tarpeiden mukaiseksi viilattu palveluratkaisu saadaan vietyä verrattain nopeasti käytäntöön, Jesse Vaittinen kehottaa varaamaan muutokselle aikaa. 

– Nopeimmillaan ollaan saatu siivouspalvelut muutettua uuden palvelutason mukaiseksi parissa viikossa. Kun muutoksia tulee, pitää ymmärrettävästi tehdä uusia asioita uudessa tilassa ja uudella tavalla. Kaikkea ei voi huomioida, ennen kuin siellä ollaan jonkin aikaa touhuttu. Hetken se ottaa, että ollaan halutulla tasolla, mutta aina sinne on sitten päästy.

Avoimuus ja vuoropuhelu avainasemassa

Jotta uusi siivouspalveluratkaisu saadaan ajettua siististi uusiin uomiin, tarvitaan viestintää – puolin ja toisin.

– Meillä muutokset ovat olleet kiireisiäkin, jolloin on ollut erittäin oleellista, että olemme pysyneet koko ajan kärryillä, missä mennään. ISS:n puolelta ollaan aina onneksi oltu aktiivisia ja kerrottu, millä aikataululla asiat etenevät. Samaten he ovat avoimesti kertoneet, jos jokin asia ei onnistu toivomassamme ajassa – sekin on elintärkeä tieto.
Jesse Vaittinen korostaa, että muutoksen läpivieminen vauhdittuu, kun viestintä on aidosti kaksisuuntaista.

– Keskinäinen vuorovaikutus on olennaista, jotta hommat saadaan pyörimään halutulla tavalla mahdollisimman nopeasti. ISS Direct on onneksi laskenut kynnyksen palautteen antamiseksi niin matalaksi kuin mahdollista. Erilaisia kanavia on useita, ja he kannustavat antamaan palautetta, jotta voivat kehittää omaa toimintaansa. Siitä iso plussa.

– Esimerkiksi DirectAppi on mielestäni hyvä ja helppo kanava. Sitä kautta saa aina yhteyden nopeasti, kun on tarvis – joko viestillä tai soittamalla. DirectAppi on yksi etu, jolla ISS DIrect on pystynyt erottautumaan muista. Toimivien kanavien ansiosta olemme jopa oppineet antamaan palautetta herkemmin verrattuna aiempaan tilanteeseen, kun meillä oli useampi siivouskumppani eri toimipaikoissa, Jesse Vaittinen hymyilee.

Yhteispelillä se sujuu – jatkossakin

Jesse Vaittinen kertoo, että Rainmakerin hankkimien palveluiden kilpailuttaminen tietyin väliajoin kuuluu asiaan, sillä se on osa liiketoiminnan hyvää hoitamista. Pakonomaista tarvetta hyvin toimivan siivouskumppanuuden keikuttamiseksi ei kuitenkaan ole. Hyvin toimivan kumppanuuden tärkeimpiä asioita ovat avoin dialogi ja molempien osapuolten kehittämismahdollisuudet.

– Tulevaisuuden suhteen ei ainakaan tällä hetkellä ole näköpiirissä mitään sellaista, että meillä olisi tarve tehdä muutoksia. Yhteistyö on toiminut hyvin, palvelu on ollut sitä, mitä on haluttu, ja se on ollut meidän tarpeisiimme sopivaa. Ennen kaikkea muutoksiin reagoiminen ja niiden hoitaminen on ollut meille iso etu. Ovat he välillä varmaan joutuneet tekemään muutamankin kuperkeikan meidän vuoksemme, mutta aina ovat hommat hoituneet.

Picture of ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi on energinen ja positiivinen, hyvällä sykkeellä palveleva siivousalan toimija. Yrityksemme henkilöstö on intohimoisesti työhönsä suhtautuvaa, motivoitunutta ja sitoutunutta tarjoamaan Sinulle parasta palvelua.

Author