Espoon Asunnot ja ISS Direct kulkevat vastuullisesti yhtä jalkaa

By
3 Minutes Read

ISS Direct on ollut Espoon Asunnot Oy:n siivouskumppani jo yli kymmenen vuotta. Yhteistyössä korostuvat vastuullisuusseikat, sillä ne ovat kummankin yrityksen toiminnan ytimessä.

Espoon Asunnot on Espoon kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, joka omistaa noin 16 000 asuntoa eri puolilla Espoota. ISS Direct hoitaa rappujen siivouksen noin 80 vuokratalossa.

– Kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen nykyisille ja tuleville espoolaisille  on toimintamme kulmakivi. Olemmekin onnistuneet tavoitteessamme varsin hyvin, sillä meillä on noin 30 % edullisemmat vuokrat kuin Espoon vapailla markkinoilla, Espoon Asunnot Oy:n vastuullisuuspäällikkö Aki Moilanen iloitsee.

Kohtuuhintaisen asuntojen kysyntä on ymmärrettävästi suuri, joten Espoon Asunnot on myös merkittävä rakennuttaja. Sen tavoite on rakentaa 400 uutta asuntoa joka vuosi.

– Pelkkää määrää ei pidä kuitenkaan tuijottaa. Laatu- ja vastuullisuuskriteeriemme takia emme voi rakentaa ihan mitä tahansa, vaan pyrkimyksenä on saada aikaan kestävää ja laadukasta tuotantoa sekä viihtyisää ja toimivaa rakennettua ympäristöä.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaa

Vastuullisuuden merkitys yrityksissä ja liikemaailmassa korostuu koko ajan, ja se näkyy myös sekä Espoon Asuntojen että ISS Directin jokapäiväisessä  arjessa.

– Muuttuva maailma edellyttää yrityksiltä aktiivisuutta toiminnan vastuullisuuden varmistamiseksi niin asioiden suunnittelussa kuin niiden ohjaamisessa ja toteuttamisessa. Työhön kuuluu myös vastuullisuusasioiden konkretisointi, mikä näkyy esimerkiksi toimittajaohjeessamme, jossa määritellään, mitä edellytämme kumppaneiltamme vastuullisuuden suhteen, Aki Moilanen toteaa.

– Me vastaamme mielellämme huutoon vastuullisuuden osalta. Se on nimittäin myös meillä keskiössä, joten tavoitteemme ovat hyvin yhteneväiset. Itse asiassa monet Espoon Asuntojen edellyttämät vastuullisuusasiat ovat sellaisia, jotka jo ovat meidän toimintamalleissamme ja joista me huolehdimme muutenkin aktiivisesti, ISS Directin aluepäällikkö Juho Selin säestää.

Vastuullisuus on monitahoista toimintaa

Espoon Asunnot päivitti viime vuonna olennaisuusanalyysin, jonka avulla on määritelty kaikki ne vastuullisuuden ulottuvuudet, joihin yhtiö voi omalla toiminnallaan aidosti vaikuttaa. Olennaisia teemoja tunnistettiin kahdeksan, ja niiden pohjalle rakentuu Espoon Asuntojen vastuullisuusohjelma, joka ohjaa kaikkea toimintaa.

– Tunnistamamme teemat liittyvät sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen. Sosiaalista vastuuta on ennen kaikkea kohtuuhintaisen asumisen tarjoaminen, mutta se on myös segregaation torjumista ja vastuullista toimimista työnantajana. Ympäristövastuuseen lukeutuvat asukasviestintä ja vaikuttaminen, resurssiviisaus ja kiertotalous sekä ennen kaikkea tavoitteemme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Taloudelliset seikat ovat olennainen osa vastuullisuutta, ja niissä kiinnitämme pitkäjänteisen suunnittelun ohella  huomiota eritoten koko toimitusketjun vastuullisuuteen, Aki Moilanen kertoo.

aki-moilanen

– Edellytämme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa, joka määritellään toimittajaohjeessamme, ja seuraamme sen toteutumista päivittäisessä yhteistyössä, Espoon Asunnot Oy:n vastuullisuuspäällikö Aki Moilanen toteaa.

Toimitusketjun ja kumppaniverkoston vastuullisuus valikoitui yhdeksi keihäänkärjistä, sillä sen merkitys on todella suuri. Espoon Asunnot työllistää nimittäin kumppaneidensa kautta huomattavasti enemmän ihmisiä kuin mitä sillä on omilla palkkalistoillaan.

– Kumppaneita on paljon ja olemme pyrkineet määrittämään kullekin toimijalle sen toimialaan sopivat vastuullisuuskriteerit. Mietimme, mikä on olennaista kussakin toiminnossa ja miten voimme mitata ja vertailla eri palveluntoimittajia yhteismitallisesti. Se ei ole aina helppoa, mutta toisaalta se haastaa meitäkin etsimään uusia keinoja vastuullisuuden toteuttamiseksi, Aki Moilanen kuvailee.

Vastuullisuus painaa puntarissa sekä kumppania valittaessa että yhteistyötä arvioitaessa

Espoon Asunnot edellyttää yhteistyökumppaneiltaan vastuullisuutta jo valintavaiheessa. Julkisiin hankintoihin liittyvä lainsäädäntö sanelee perustason, mutta sen lisäksi yhtiöllä on omat erityisvaatimuksensa. 

– Toimittajaohjeemme on yksi tapa, jolla varmistamme, että kumppanimme toimivat vastuullisesti. Siihen on määritelty kattavasti mutta ytimekkäästi pelisäännöt, joilla meidän kanssamme on toimittava. Korostettu vastuullisuus kumpuaa siitä, että olemme julkisyhteisö ja käytämme meidän kaikkien yhteisiä varoja. Silloin ei ole varaa tinkiä vastuullisuudesta, Aki Moilanen täsmentää.

– Siivouskumppanin valinnassa korostuvat esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien ja asianmukaisten työolojen varmistaminen sekä taloudellisen ja työnantajavastuun toteutuminen. Palkkausasioiden on oltava kunnossa, ja johtamisen sekä esimiestyön on sujuttava arjessa, Aki Moilanen jatkaa.

– Meillä työturvallisuus on yksi keskeisimpiä vastuullisuuteen liittyviä asioita. Työntekijöillämme pitää olla turvallinen työpäivä kaiken kaikkiaan ja varsinaisen työn lisäksi pyrimme huolehtimaan myös siitä, että työmatkat ja liikkuminen kohteiden välillä sujuvat turvallisesti, Juho Selin kertoo.

Yli kolmannes Suomen hiilipäästöistä liittyy kiinteistöihin ja rakennettuun ympäristöön, ja suurin osa niistä syntyy kiinteistöjen käytön aikana. Ympäristövastuu onkin merkityksellistä sekä Espoon Asuntojen että ISS Directin näkökulmasta.

– Ympäristövastuu on meille sydämenasia. Itse asiassa olemme jo muutama vuosi sitten ottaneet käyttöön niin sanotun kemikaalivapaan siivouksen periaatteen. Hyödynnämme puhdasvesisiivousta ja minimoimme kemikaalien käytön. Tarpeen niin vaatiessa käytämme vain sataprosenttisesti biohajoavia tuotteita. Samaten minimoimme veden ja energian kulutuksen sekä noudatamme kiertotalousajattelua osana arkeamme, Juho Selin luettelee.

Vastuullisuuden toteutumista valvotaan kilpailutusvaiheen lisäksi herkeämättä myös päivittäisessä yhteistyössä.

– Eri kumppaneidemme yhteyshenkilöt valvovat vastuullisuuden toteutumista osana normaalitoimintaa, esimerkiksi yhteisissä suunnittelu- ja seurantapalavereissa. Lisäksi meillä on verkossa avoin ilmoituskanava, jonka avulla pääsemme osin kiinni mahdollisiin epäkohtiin. Lisäksi toimittajaohjeessamme kumppaneilta edellytetään jo nyt oman toiminnan ympäristövaikutusten selvittämistä ja aktiivisia toimia ympäristövaikutusten vähentämiseksi, mutta raportointi kaiken kaikkiaan on selkeästi yksi tulevaisuuden tärkeistä kehittämiskohteista, Aki Moilanen pohdiskelee.

Vastuullisuustoiminta on kestävyyslaji

Aki Moilanen korostaa, että vastuullisuustyö on pitkäjänteistä ja se edellyttää aktiivisuutta monella vastuullisuuden saralla. Kaikki pienetkin kivet on käännettävä, ja edistysaskeleet pitää ottaa yhteistyössä kumppanien kanssa, yhteisiin tavoitteisiin pyrkien.

Espoon Asunnoilla on tällä hetkellä esimerkiksi käynnissä päästölaskentaprojekti. Kun koko yhtiön kattava päästölaskenta saadaan valmiiksi, sen perusteella laaditaan ilmastotiekartta toimenpiteistä, joilla päästöjä vähennetään pala palalta. 

– Kehitettäviä asioita on aina paljon. Yksi on esimerkiksi huomion kiinnittäminen autojen käyttövoimaan. Tämä varmaan tulee pöydälle yhteistyössämme ISS Directin ja muiden kumppaniemme kanssa, kun pyrimme olemaan hiilineutraali vuonna 2030, Aki Moilanen aprikoi.

– Sehän sopii, sillä myös ISS Direct on sitoutunut olemaan hiilineutraali, joskin hivenen myöhemmin eli  vuoteen 2035 mennessä, Juho Selin kuittaa haasteen vastaanotetuksi.

ISS:n käytännön toimista ympäristövastuun toteuttamiseksi siivouksessa voit lukea blogistamme.

Picture of ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi on energinen ja positiivinen, hyvällä sykkeellä palveleva siivousalan toimija. Yrityksemme henkilöstö on intohimoisesti työhönsä suhtautuvaa, motivoitunutta ja sitoutunutta tarjoamaan Sinulle parasta palvelua.

Author