Vaikutamme työntekijöidemme hyvinvoinnilla asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyvinvointiin

By
2 Minutes Read

Vastuullisuusohjelmamme eri näkökulmat ympäristö, asiakkuudet, henkilöstö ja yhteiskunta muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osa-alueiden teot vaikuttavat suotuisasti myös muihin. Esimerkiksi tekomme henkilöstövastuullisuuden saralla hyödyttävät kaikkia asiakkaitamme ja koituvat myös koko yhteiskunnan eduksi.

Missiomme on ylevä mutta yksinkertainen: haluamme tehdä maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa ihmisten on hyvä olla. Yksi keino toteuttaa olemassaolomme tarkoitusta on vastullisuusohjelmamme, joka kattaa ympäristö-, henkilöstö-, asiakas- ja yhteiskuntavastuun.

Ympäristövastuuta päivittäisessä siivoustyössämme sekä vastuullisuusohjelmamme asiakasnäkökulmaa on käsitelty aiemmissa blogeissamme, joten nyt on henkilöstö- ja yhteiskuntanäkökulmien vuoro.

Osaavat, motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat toimintamme perusta

Vaikka siivoojien työkavereiksi on ilmaantunut robotteja ja koneet ovat keskeinen osa siivoustyötä, ihmiset ovat edelleen ja tulevat olemaan jatkossakin tärkein voimavaramme. Tämä ei ole sanahelinää, vaan huolehdimme tinkimättä ammattilaistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä arvostamme aidosti erilaisuutta ja monimuotoisuutta. Henkilöstövastuumme perusperiaatteita on tarjota kaikille työntekijöillemme vakaa ja turvallinen työpaikka, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen.

Työturvallisuus on peruskivi kaikessa toiminnassamme, joten siitä ei voi tinkiä. Pystymme tuottamaan palveluja asiakkaillemme vain, jos ammattilaisemme pääsevät terveinä töihin ja takaisin kotiin joka työpäivä. Kun panostamme omien työtehtäviemme ja -kohteidemme turvallisuuteen, parannamme samalla asiakkaidemme ja kaikkien kiinteistöjen käyttäjien turvallisuutta ja hyvinvointia.

Työntekijöidemme terveys ja hyvinvointi ovat edellytys onnistumisellemme. Otamme sekä terveyden että hyvinvoinnin suhteen huomioon niin fyysiset kuin psyykkiset seikat. Rakennamme määrätietoisesti ennakoivaa ja reagoivaa työkykypolkua, joka perustuu välittävään ja vastuulliseen esihenkilötoimintaan työhyvinvoinnin johtamisessa.

Työntekijämme edustavat kymmeniä eri kansallisuuksia, ja heidän ikähaarukkansa on 16–76 vuotta. Luvut kertovat, että edistämme toiminnassamme sekä tasa-arvoa että monimuotoisuutta. Tavoitteena on luoda työpaikka, jossa työntekijä voi antaa yksilöllisyytensä kukoistaa ja olla samanaikaisesti erottamaton osa tiivistä työyhteisöä.

Panostamme osaamiseen ja sen kehittämiseen. Osaaminen perustuu huolelliseen perehdytykseen, jolla tuemme uuden työntekijämme alkutaivalta matkalla alan ammattilaiseksi. Se koostuu yritykseen, työtehtävään, työturvallisuuteen, tuotettaviin palveluihin ja asiakkuuteen perehdyttämisestä. Vakituisten uusien henkilöiden lisäksi perehdytämme määräaikaiset työntekijät, harjoittelijat, tehtävästä toiseen vaihtavat, pitkiltä vapailta palaavat henkilöt sekä vuokratyöntekijät.

Tuemme ja kannustamme henkilöstöämme kehittymään ja kartuttamaan ammatillista osaamistaan määrätietoisesti. Monipuolinen koulutustarjontamme kattaa perusammatillisen osaamisen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen sekä esihenkilötyötä, johtamista ja asiantuntijatyötä kehittävää valmennusta. Lisäksi tuemme ja kannustamme henkilöstöämme kehittymään muun muassa projektitoimeksiantojen, urakierron ja työssä oppimisen avulla.

Käytännön kokemuksia perehdytyksestä ja päivittäisen työn johtamisesta voit lukea blogistamme, jossa esiteltiin kesätyöntekijämme Oona Sainio. Hyvä esimerkki oppimisesta ja kehittymisestä on puolestaan siivoojamme Kristine Tamm, joka on työn ohessa suorittanut kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon sekä erilaisia lisäkoulutuksia.

Osaava ja hyvinvoiva työntekijä on asiakkaan etu

Kaikki toimemme henkilöstövastuun tiimoilta hyödyttävät luonnollisesti työntekijöitämme, mutta myös asiakkaamme korjaavat siitä koituvat hyödyt. Perimmäinen tehtävämme on huolehtia sekä kiinteistöjen että niiden käyttäjien hyvinvoinnista, ja se onnistuu vain osaavien, motivoituneiden, terveiden ja hyvinvoivien työntekijöiden voimin. 

Kun huolehdimme työntekijöistämme ja pidämme heidät kunnossa, he pitävät toimitilasi terveellisinä, turvallisina ja viihtyisinä – paikkana, johon työntekijöiden on hyvä tulla ja johon he haluavat tulla. 

Puhtaat toimitilat edistävät työterveyttä, sillä siivous vaikuttaa suotuisasti muun muassa sisäilman laatuun. Puhtaat ja viihtyisät tilat kasvattavat myös työtyytyväisyyttä, mikä puolestaan lisää työntekijöiden motivaatiota ja tehokkuutta.

Hyvä työ hyödyttää koko yhteiskuntaa

Asiakkaillemme tehtävä hyvä työ mahdollistaa, että voimme tukea koko yhteiskunnan  hyvinvointia tarjoamalla työpaikkoja, kasvattamalla verojalanjälkeämme sekä tekemällä kestäviä ja vastuullisia hankintoja.

ISS Direct on merkittävä työllistäjä. Tuemme monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta, joten palkkalistoiltamme löytyy maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita, ikääntyviä, harjoittelijoita, osatyökykyisiä sekä koulutus-, kulttuuri- tai kokemustaustaltaan erilaisia henkilöitä. Takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöillemme.

Pyrimme tarjoamaan kokoaikaisen työsuhteen niin monelle kuin mahdollista, mutta myös osa-aikatyö on mahdollista leivissämme. Lisäksi ISS Direct on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka ja kokemus työelämästä. Esimerkiksi tänä kesänä tarjosimme kesätyöpaikan lähes 300 nuorelle, jotka saivat asiallisen palkan lisäksi arvokasta kokemusta työelämästä sekä käytännön tietoa erilaisista työ- ja koulutusvaihtoehdoista.

Verojalanjälkemme koostuu normaalien tuloverojen lisäksi kaikista muista veroista ja veroluonteisista maksuista, joiden suorittaminen on vastuullamme tai jotka liittyvät toimintaamme. Koko ISS:n verojalanjälki Suomessa oli vuonna 2022 noin 148 miljoonaa euroa.

Kestävät hankinnat ja vastuulliset hankintaketjut ovat tärkeä osa yhteiskuntavastuuta. Hankintaprosessimme on läpinäkyvä, jäljitettävä ja tehokas, joten asiakkaamme voivat olla varmoja, että tavarantoimittajamme ja alihankkijamme toimivat lakien ja asetusten mukaan eivätkä syyllisty korruptioon. Lisäksi kaikkien toimittajiemme on noudatettava tinkimättä yritysvastuuohjeistoamme.

ISS:n henkilöstö- ja yhteiskuntavastuusta sekä muista vastuullisuusohjelmamme kulmakivistä voit lukea tarkemmin vastuullisuusraportistamme.

Picture of ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi

ISS Direct Suomi on energinen ja positiivinen, hyvällä sykkeellä palveleva siivousalan toimija. Yrityksemme henkilöstö on intohimoisesti työhönsä suhtautuvaa, motivoitunutta ja sitoutunutta tarjoamaan Sinulle parasta palvelua.

Author